Våra experter har nu avslutat inköpen av din el för 2018. Därmed har vi fått fram medelpriset som ligger till grund för ditt elpris under 2018. Här kan du se priserna för respektive elområde och hur prisutvecklingen har sett ut under perioden.

Har du frågor och funderingar om MittPris hittar du vanliga frågor och svar längre ner på sidan.

Så här ser verkligheten ut bakom MittPris 2018

Elpriser för 2018

Elområde MittPris (exl moms) Max Min
1 Norra Sverige 37,30 39,90 35,20
2 Norra Mellansverige 37,40 39,90 35,30
3 Södra Mellansverige 39,00 41,60 36,80
4 Södra Sverige 39,50 41,90 37,20
Elområde MittPris (inkl moms) Max Min
1 Norra Sverige 46,63 49,88 44,00
2 Norra Mellansverige 46,75 49,88 44,13
3 Södra Mellansverige 48,75 52,00 46,00
4 Södra Sverige 49,38 52,38 46,50

Tabellen visar elpriser för respektive elområde (öre/kWh exklusive moms).

Diagrammet visar variationen i elpriset (inköpspris för 1-årsavtal plus påslag) under inköpsperioden juni-november 2017 för elområde 3. Priserna under denna period ligger till grund för MittPris 2018. Kurvan har ungefär samma utseende i alla elområden, men nivåerna varierar.

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor kring MittPris.

Telefon: 020 - 82 40 40
Från utlandet: +46 771 82 40 40
Vardagar kl 8-18

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte just din fråga så är du välkommen att ringa till kundservice på telefon 020-82 40 40.