Anvisningsavtal - tidigare Tillsvidarepris

För att få el till din bostad måste du ha två avtal. Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet genom vilket elen distribueras och ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag som du köper elen av.

Kvinna i trädgård

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in så anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Vattenfall Eldistribution AB anvisar inflyttade kunder som inte gjort någon annat val till Vattenfall Försäljning.

Därför får du Anvisningsavtal

Om du som kund inte själv har kontaktat oss på Vattenfall Försäljning och därmed inte har kunnat godkänna några avtalsvillkor, får du som är nyinflyttad ett anvisat elavtal. Anvisningsavtal, som tidigare kallades Tillsvidarepris, är ett avtal med fast pris som gäller tillsvidare utan någon uppsägningstid. De enda villkor som tillämpas är de allmänna avtalsvillkoren för branschen som tagits fram i överenskommelse med Konsumentverket. Som nyinflyttad får du omgående information rörande det anvisade avtalet och de priser som gäller.

Vattenfall har leveransplikt

Om du aktivt säger upp ett elavtal hos oss utan att göra något annat val har vi så kallad leveransplikt till dig. Det betyder att vi ansvarar för att du får ström till ditt hem till dess att något annat elhandelsföretag tar över leveransen till dig. Även i dessa fall får du ett Anvisningsavtal.

Eftersom priset på det anvisade avtalet oftast är högre än såväl Rörligt elpris som Fast elpris rekommenderar vi dig att välja något av våra andra avtal istället. Det gör du enklast på Mina sidor.