Prishistorik över Rörligt elpris

Här ser du historik över Vattenfalls rörliga pris de senaste åren för respektive elområde. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.

 • 1 - norra Sverige

  Elområde 1 - norra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2011 2012 2013 2014 2015  2016 Elområden
  Januari 69,02 38,10 41,45 34,23 34,84  35,81 Karta elområden
  Februari 63,18 49,60 39,13 32,35 33,00  
  Mars 62,19 30,16 42,50 28,81 29,18  
  April 54,33 32,65 42,78 29,99 29,53  
  Maj 54,41 31,38 36,33 37,09*** 26,98  
  Juni 49,85 28,58 34,85 35,31 19,94  
  Juli 42,33 16,95 34,45 34,01 14,56  
  Augusti 44,61 27,17 40,32 38,42 19,79  
  September 35,38 30,43 43,84 40,15 25,68  
  Oktober 34,54 35,79 41,38 35,28 27,48  
  November 43,35* 35,14 37,83 34,52  28,72  
  December 35,10 44,06 34,04 35,86 23,37  

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms). 

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 2 - norra Mellansverige

  Elområde 2 - norra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016  Elområden
  Januari 69,02 37,99 41,42 34,17 34,81  35,56 Karta elområden
  Februari 63,18 49,42 39,10 32,40  33,01  
  Mars 62,19 30,90 42,55 28,87 29,25  
  April 54,33 32,70 42,87 30,03 29,57  
  Maj 54,41 31,43 36,30 37,14*** 26,94  
  Juni 49,85 28,61 34,81 35,37 19,96  
  Juli 42,33 16,81 34,46 34,03 14,53  
  Augusti 44,61 27,06 40,28 38,49 19,93  
  September 35,38 30,37 43,89 40,24 25,89  
  Oktober 34,54 35,74 41,31 35,40 27,61  
  November 43,34* 35,12 37,86 34,60 28,76  
  December 35,10 44,27 33,86 35,89 23,38   

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 3 - södra Mellansverige

  Elområde 3 - södra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2011 2012 2013 2014  2015 2016  Elområden
  Januari 69,02 39,19 42,22 34,65 35,03  38,75 Karta elområden
  Februari 63,18 52,35 39,11 32,38 34,51  
  Mars 62,19 30,99 42,67 28,92 29,91  
  April 54,33 32,68 43,01 30,04 29,84  
  Maj 54,41 32,13 36,44 37,18*** 27,11  
  Juni 49,85 29,54 34,87 36,12 20,44  
  Juli 42,33 16,87 34,45 34,02 14,55  
  Augusti 44,61 28,03 40,41 38,57 22,36  
  September 35,38 30,72 45,10 40,28 26,06  
  Oktober 34,54 35,86 42,36 35,49 29,13  
  November 45,59* 35,18 38,33 35,28 30,94  
  December 35,28 44,76 34,35 36,54 25,07   

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 4 - södra Sverige

  Elområde 4 - södra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016  Elområden
  Januari 69,02 39,35 42,49 34,65 35,29  38,32 Karta elområden
  Februari 63,18 54,20 39,26 33,55 36,16  
  Mars 62,19 31,68 42,64 29,85 30,62  
  April 54,33 34,65 43,15 30,10 30,12  
  Maj 54,41 34,13 36,55 37,37*** 27,96  
  Juni 49,85 36,97 35,04 36,35 25,35  
  Juli 42,33 22,69 35,16 34,22 14,70  
  Augusti 44,61 28,67 40,44 38,71 22,44  
  September 35,38 31,24 45,48 40,47 27,27  
  Oktober 34,54 35,89 42,31 35,43 30,37  
  November 52.17* 35,21 41,30 35,62 31,35  
  December 36,57 45,13 35,44 37,69 25,09   

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

Vanliga frågor och svar

Vill du ha hjälp med elavtal