Prishistorik över Rörligt elpris

Här ser du historik över Vattenfalls rörliga pris de senaste åren för respektive elområde. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.

 • 1 - norra Sverige

  Elområde 1 - norra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

  2014

  Elområden
  Januari 51,28 53,44 77,42 69,02 38,10 41,45 34,23 Karta elområden
  Februari 45,35 50,91 102,28 63,18 49,60 39,13 32,35
  Mars 38,11 48,58 66,54 62,19 30,16 42,50 28,81
  April 49,63 46,67 51,56** 54,33 32,65 42,78 29,99
  Maj 45,62 43,98 45,26 54,41 31,38 36,33 37,09*** 
  Juni 63,74 47,33 46,49 49,85 28,58 34,85 35,31
  Juli 65,63 45,56 49,52 42,33 16,95 34,45 34,01
  Augusti 71,34 46,65 47,83 44,61 27,17 40,32 38,42
  September 80,00 45,61 53,68 35,38 30,43 43,84 40,15
  Oktober 69,14 45,63 54,41 34,54 35,79 41,38 35,28
  November 62,60 47,23 60,32 43,35* 35,14 37,83 34,52 
  December 56,68 59,20 90,93 35,10 44,06 34,04 35,86

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms). 

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 2 - norra Mellansverige

  Elområde 2 - norra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Elområden
  Januari 51,28 53,44 77,42 69,02 37,99 41,42   34,17 Karta elområden
  Februari 45,35 50,91 102,28 63,18 49,42 39,10 32,40 
  Mars 38,11 48,58 66,54 62,19 30,90 42,55 28,87
  April 49,63 46,67 51,56** 54,33 32,70 42,87 30,03
  Maj 45,62 43,98 45,26 54,41 31,43 36,30 37,14*** 
  Juni 63,74 47,33 46,49 49,85 28,61 34,81 35,37
  Juli 65,63 45,56 49,52 42,33 16,81 34,46 34,03
  Augusti 71,34 46,65 47,83 44,61 27,06 40,28 38,49
  September 80,00 45,61 53,68 35,38 30,37 43,89 40,24
  Oktober 69,14 45,63 54,41 34,54 35,74 41,31 35,40
  November 62,60 47,23 60,32 43,34* 35,12 37,86 34,60
  December 56,68 59,20 90,93 35,10 44,27 33,86 35,89

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 3 - södra Mellansverige

  Elområde 3 - södra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  Elområden
  Januari 51,28 53,44 77,42 69,02 39,19 42,22 34,65 Karta elområden
  Februari 45,35 50,91 102,28 63,18 52,35 39,11 32,38
  Mars 38,11 48,58 66,54 62,19 30,99 42,67 28,92
  April 49,63 46,67 51,56** 54,33 32,68 43,01 30,04
  Maj 45,62 43,98 45,26 54,41 32,13 36,44 37,18***
  Juni 63,74 47,33 46,49 49,85 29,54 34,87 36,12
  Juli 65,63 45,56 49,52 42,33 16,87 34,45 34,02
  Augusti 71,34 46,65 47,83 44,61 28,03 40,41 38,57
  September 80,00 45,61 53,68 35,38 30,72 45,10 40,28
  Oktober 69,14 45,63 54,41 34,54 35,86 42,36 35,49
  November 62,60 47,23 60,32 45,59* 35,18 38,33 35,28
  December 56,68 59,20 90,93 35,28 44,76 34,35 36,54

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 4 - södra Sverige

  Elområde 4 - södra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Elområden
  Januari 51,28 53,44 77,42 69,02 39,35 42,49   34,65 Karta elområden
  Februari 45,35 50,91 102,28 63,18 54,20 39,26 33,55
  Mars 38,11 48,58 66,54 62,19 31,68 42,64 29,85
  April 49,63 46,67 51,56** 54,33 34,65 43,15 30,10
  Maj 45,62 43,98 45,26 54,41 34,13 36,55 37,37*** 
  Juni 63,74 47,33 46,49 49,85 36,97 35,04 36,35
  Juli 65,63 45,56 49,52 42,33 22,69 35,16 34,22
  Augusti 71,34 46,65 47,83 44,61 28,67 40,44 38,71
  September 80,00 45,61 53,68 35,38 31,24 45,48 40,47
  Oktober 69,14 45,63 54,41 34,54 35,89 42,31 35,43
  November 62,60 47,23 60,32 52.17* 35,21 41,30 35,62
  December 56,68 59,20 90,93 36,57 45,13 35,44 37,69

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

Vanliga frågor och svar

Vill du ha hjälp med elavtal