Prishistorik över Rörligt elpris

Här ser du historik över Vattenfalls rörliga pris de senaste åren för respektive elområde. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.

 • 1 - norra Sverige

  Elområde 1 - norra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elområden
  Januari 77,42 69,02 38,10 41,45 34,23 34,84 Karta elområden
  Februari 102,28 63,18 49,60 39,13 32,35 33,00
  Mars 66,54 62,19 30,16 42,50 28,81 29,18
  April 51,56** 54,33 32,65 42,78 29,99 29,53
  Maj 45,26 54,41 31,38 36,33 37,09*** 26,98
  Juni 46,49 49,85 28,58 34,85 35,31 19,94
  Juli 49,52 42,33 16,95 34,45 34,01 14,56
  Augusti 47,83 44,61 27,17 40,32 38,42 19,79
  September 53,68 35,38 30,43 43,84 40,15 25,68
  Oktober 54,41 34,54 35,79 41,38 35,28 27,48
  November 60,32 43,35* 35,14 37,83 34,52   
  December 90,93 35,10 44,06 34,04 35,86  

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms). 

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 2 - norra Mellansverige

  Elområde 2 - norra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elområden
  Januari 77,42 69,02 37,99 41,42 34,17 34,81 Karta elområden
  Februari 102,28 63,18 49,42 39,10 32,40  33,01
  Mars 66,54 62,19 30,90 42,55 28,87 29,25
  April 51,56** 54,33 32,70 42,87 30,03 29,57
  Maj 45,26 54,41 31,43 36,30 37,14*** 26,94
  Juni 46,49 49,85 28,61 34,81 35,37 19,96
  Juli 49,52 42,33 16,81 34,46 34,03 14,53
  Augusti 47,83 44,61 27,06 40,28 38,49 19,93
  September 53,68 35,38 30,37 43,89 40,24 25,89
  Oktober 54,41 34,54 35,74 41,31 35,40 27,61
  November 60,32 43,34* 35,12 37,86 34,60  
  December 90,93 35,10 44,27 33,86 35,89  

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 3 - södra Mellansverige

  Elområde 3 - södra Mellansverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2010 2011 2012 2013 2014  2015 Elområden
  Januari 77,42 69,02 39,19 42,22 34,65 35,03 Karta elområden
  Februari 102,28 63,18 52,35 39,11 32,38 34,51
  Mars 66,54 62,19 30,99 42,67 28,92 29,91
  April 51,56** 54,33 32,68 43,01 30,04 29,84
  Maj 45,26 54,41 32,13 36,44 37,18*** 27,11
  Juni 46,49 49,85 29,54 34,87 36,12 20,44
  Juli 49,52 42,33 16,87 34,45 34,02 14,55
  Augusti 47,83 44,61 28,03 40,41 38,57 22,36
  September 53,68 35,38 30,72 45,10 40,28 26,06
  Oktober 54,41 34,54 35,86 42,36 35,49 29,13
  November 60,32 45,59* 35,18 38,33 35,28  
  December 90,93 35,28 44,76 34,35 36,54  

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

 • 4 - södra Sverige

  Elområde 4 - södra Sverige

  Priset är angivet i öre/kWh.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elområden
  Januari 77,42 69,02 39,35 42,49 34,65 35,29 Karta elområden
  Februari 102,28 63,18 54,20 39,26 33,55 36,16
  Mars 66,54 62,19 31,68 42,64 29,85 30,62
  April 51,56** 54,33 34,65 43,15 30,10 30,12
  Maj 45,26 54,41 34,13 36,55 37,37*** 27,96
  Juni 46,49 49,85 36,97 35,04 36,35 25,35
  Juli 49,52 42,33 22,69 35,16 34,22 14,70
  Augusti 47,83 44,61 28,67 40,44 38,71 22,44
  September 53,68 35,38 31,24 45,48 40,47 27,27
  Oktober 54,41 34,54 35,89 42,31 35,43 30,37
  November 60,32 52.17* 35,21 41,30 35,62  
  December 90,93 36,57 45,13 35,44 37,69  

  * Från den 1 november 2011 delades Sverige in i fyra elområden.

  ** Priserna fram till och med april 2010 baseras på Nordiska Elbörsens genomsnittspris per månad, avgift för elcertifikat och vårt påslag 3,6 öre/kWh exklusive moms (4,5 öre/kWh inklusive moms).

  *** Priserna fram till och med maj 2014 baseras på vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 2 öre/kWh exklusive moms (2,5 öre/kWh inklusive moms).

  Rörligt elpris består av vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat och vårt påslag 3 öre/kWh exklusive moms (3,75 öre inklusive moms). Energiskatt, moms och en förbrukningsbaserad årsavgift tillkommer.

Vanliga frågor och svar

Vill du ha hjälp med elavtal