Vår rekommendation för ditt företag

När du väljer elavtal till ditt företag behöver du ta hänsyn till två viktiga faktorer, dels hur elmarknaden utvecklas, dels hur stor kontroll du vill ha.

Vill du ha kontroll på företagets elkostnader?

Passa på att säkra ditt företags kostnader genom att välja Rådgivningsavtal med fast elpris i 3 år kompletterat med en Bytesrätt nu när elpriserna är relativt låga. En Bytesrätt ger dig möjlighet att byta till ett lägre elpris för en ny treårsperiod under avtalsperioden, om elpriserna skulle sjunka ytterligare.

Vill ditt företag ha flexibilitet och följa elmarknaden?

Med den situation som råder just nu på elmarknaden kan Rådgivningsavtal med rörligt elpris vara ett bra val för ditt företag om du aktivt följer med i elmarknadens utveckling. Avtalet ger företaget flexibilitet, men ett rörligt elpris innebär alltid en risk för pristoppar. Priset kan ändras både snabbt och kraftigt. Därför rekommenderar vi att du håller koll på elprisets utveckling på Nord Pool Spot:

Teckna elavtal direkt

Här kan du som har företag med årsförbrukning upp till 150 000 kWh/år enkelt se elpriser och direkt teckna fast eller rörligt elavtal.

2-20130828-095715

Kort om våra elavtal

Rådgivningsavtal med Fast elpris är det trygga alternativet. Du kan välja en avtalslängd på allt från 6 månader till 3 år. Det passar dig som vill ha kontroll på företagets elkostnad, under kortare eller längre tid. Kompletterar du med Bytesrätt kan du teckna om avtalet till ett nytt pris, om elpriset skulle gå ner.

Rådgivningsavtal med Rörligt elpris är direkt kopplat till elbörsen och följer börspriset både upp och ner. Rörligt elpris passar dig som vill ge företaget möjlighet att få del av låga elpriser, men du ska även vara beredd att ta risken med pristoppar, ibland riktigt höga.    

Följ prisutvecklingen

Väljer du rörligt elpris rekommenderar vi dig att aktivt följa elprisernas utveckling på den nordiska elbörsen. Du kan enkelt följa prisutvecklingen på vår webbplats. Där kan du även välja att se priset per dag eller timme, för ett dygn, en vecka, en månad eller för ett år.

 

Ovanstående rekommendation baseras på den aktuella marknadssituationen. Elpriset påverkas bland annat av den hydrologiska balansen, aktuell temperatur, priser på bränslen och utsläppsrätter samt den ekonomiska konjunkturen. Därför kan ändrade förutsättningar snabbt påverka prisbilden.

  • Frågor om elavtal?

    • Ring kundservice på
      • 020-82 10 00
      • Vardagar 8-16.30