Elens ursprung och miljöpåverkan

All el du köper av oss i Sverige kommer från vind-, vatten- och kärnkraft och är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk.

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2014 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. All el du köper av oss i Sverige kommer från vind-, vatten- och kärnkraft och är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Du kan också välja om din el ska komma från enbart vind-, vatten- eller kärnkraft.

Vattenkraft och kärnkraft är basen i det svenska elproduktionssystemet och i Vattenfalls svenska produktionsverksamhet. Vattenfall är även en av de ledande aktörerna i Sverige inom vindkraft. 

Miljöpåverkan

Vid produktion av el med olika energikällor uppstår miljöpåverkan bland annat i form av koldioxidutsläpp (CO2) och högaktivt avfall (mängden utbränt radioaktivt uranbränsle). Siffrorna i tabellerna nedan visar värdena för utsläpp och avfall – avlästa under ”Drift av våra kraftverk”. Dessutom redovisas siffror från ”Elens hela livscykel”. LCA eller livscykelanalys beskriver elens miljöpåverkan (från vaggan till graven) från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering av kraftverken.

Miljödeklaration enligt EPD®systemet

All el vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet och granskad av en oberoende tredje part.

Ursprung - energimix

All vår försäljning av el i Sverige 2014 har sitt ursprung från Vattenfalls svenska produktionsanläggningar. Försäljningen är till 100% baserad på ursprungsgarantier och är på så sätt spårbar till Vattenfalls svenska produktion 2014.

Vår totala elförsäljning i Sverige

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning fördelad på förnybar el respektive kärnkraftsel. Vår energimix är helt fossilfri. Samma information om ursprung finner du på våra fakturor och i vår marknadsföring.

Diagram över total elförsäljning i Sverige 2014

Miljöpåverkan av vår totala elförsäljning: 

100 procent ursprungsgarantier Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,04 5,69
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001    0,003 

Produktionsspecificerad elförsäljning

I nedanstående tabeller visas miljöpåverkan för våra produkter Vattenel, Vindel, Kärnkraftsel och Bra miljövalmärkt el.

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vattenel - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Vindel - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel 
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 12,21
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Miljöpåverkan av vår försäljning av Kärnkraftsel - 100 procent kärnkraft:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel 
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,07 3,31
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,003 0,005

Miljöpåverkan av vår försäljning av Bra miljövalmärkt el - 100 procent förnybart:

  Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,00 8,50
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,000 0,000

Vår elförsäljning utan specificerad energikälla

Diagrammet visar elens ursprung för vår resterande elförsäljning – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla fördelad på förnybar el respektive kärnkraftsel.

Diagram över elförsäljning utan specificerad energikälla i Sverige 2014

 Miljöpåverkan av vår resterande elförsäljning – det vill säga försäljning utan specificerad energikälla:      

Drift av våra kraftverk Elens hela livscykel
CO2-utsläpp (i g/kWh) 0,03 5,81
Utbränt radioaktivt uranbränsle (i g/kWh) 0,001 0,002

 

EPD®systemet står för Environmental Product Declaration

All el vi levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet. Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är tredjepartsgranskade och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på LCA.